Giới thiệu chung

I GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Công ty TNHH Cơ khí chính xác SEIKICO là một công ty về công nghiệp phụ trợ chuyên về gia công các chi tiết cơ khí

chính xác cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam, các công ty tại nước ngoài và các công ty lớn của Việt Nam.

SEIKICO Procision Mechanical Co.,Ltd is an auxiliary industry company specializing in processing precision mechanical

parts for foreign companies in Viet Nam, overseas companies and large companies of Viet Nam.

SEIKICO베트남의외국기업, 베트남의해외기업대기업을위한정밀기계부품가공을전문으로하는보조산업기업입니다.

SEIKICO は、ベトナムの外国企業、海外企業、ベトナムの大企業向けの精密機械部品の加工を専門とする補助産業会社です。

II NGUỒN NHÂN LỰC

            Cán bộ công nhân bao gồm 75 người, trong đó:

            . 08 kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội.

            . Các công nhân khác đều được đào tạo tại các trường dạy nghề trong nước.

            . 08 engineers graduated from Ha Noi University of technology

            . The rest of the workers are trained in vocational schools in country.

           
. 08 명하노이공과대학졸업

. 나머지노동자들은전국의직업학교에서훈련을받았습니다.


.08人のエンジニアがハノイ工科大学を卒業

.残りの労働者は、国内の専門学校で訓練を受けています.

III ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM

Định hướng các sản phẩm:

. Các chi tiết nhỏ dạng tròn, xoay như: Pins, trục, mayor,…

. Các loại Jig, Base…

. Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304, SUS316, SUS430…)

. Các sản phẩm bằng kim loại màu: Đồng, Nhôm, Titan…

. Các sản phẩm phi kim loại: Nhựa POM, PU, PE,… hay các chi tiết từ gỗ phíp.

 

Orientation of products:

. Small and circular details such as: Prins, shafts, silver, mayor,…

. Types of jig, Base…

. Material: Stainless steel (SUS304, SUS316, SUS430…)

. Non-ferrous metal products: Copper, Aluminum, titanium…

. Non-metal products: POM, PU, PE,… or detail from bakelite.

제품의방향:

. 프린스, 수갱, 은색, 시장작고원형의세부사항…

. 지그종류,베이스…

. 재질: 스테인리스스틸(SUS304, SUS316, SUS430…)

. 비철금속제품: 구리, 알루미늄, 티타늄…

. 비금속제품: POM, PU, ​​PE,… 또는베이클라이트의세부사항.

製品の向き:

。次のような小さくて円形の詳細:プリンス、シャフト、シルバー、市長、…

。ジグの種類、ベース…

。材質:ステンレス鋼(SUS304、SUS316、SUS430…)

。非鉄金属製品:銅、アルミニウム、チタン…

。非金属製品:POM、PUPE、…またはベークライトのディテール。

IV HỆ THỐNG THIẾT BỊ

Hệ thông thiết bị hiện đại 100% nhập khẩu từ Nhật Bản

. 35 Máy tiện CNC cấp phôi tự động (Swiss Type: Citizen Cincom, STAR và MYIANO)

. 15 máy tiện CNC truyền thống (standards)

. 30 máy phay 3 trục

. 04 máy phay 4 trục cấp phôi tự động bằng robot

. Các máy phụ trợ khác: máy cán ren chính xác cao, máy mài vô tâm (centerlessgrinding), máy tiện đa giác (polygon)…

 

 

Thông tin liên hệ:

-       Công ty TNHH Cơ khí chính xác SEIKICO

-       Địa chỉ: Lô A2/CN1, cụm công nghiệp vừa và nhỏ Minh khai, Huyện Từ Liêm, Hà nội, Việt nam.

-       Điện thoại: (84.24) 3780.5206; Fax: (84.24) 3780.5205 Hotline: (84) 985.472.963

-                      Email: son.seikico@gmail.com; Website: www.seikico.net

SEIKICO Precision Mechanical Company Limited.

-       Add: A2/CN1, Minhkhai SME Industrial Zone, Tuliem District, Hanoi, Vietnam.

-       Tel: (84.24) 3780.5206; Fax: (84.24) 3780.5205; Mobile: (84) 985.472.963

-       Email: son.seikico@gmail.com; Website: www.seikico.net

問い合わせ

-SEIKIKO精密機械有限会社

-住所:Lot A2/CN1 Minh Khai中小企業工業団地,Tu Liem,Hanoi,Vietnam

-電話番号:(84.24)3780.5206 FAX:(84.24)3780.5205 HOTLINE:(84)985.472.963

Email: son.seikico@gmail.com ; Website: www.seikico.net